Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü kuruluşundan beri Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesi’nde yer alan Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Binası’nda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 3 ana kısımdan oluşan 4 katlı binada tüm derslikler, laboratuvarlar ile öğretim üyelerine ve bölümde çalışan idari personele ait ofisler, Fakülte Dekanlığı, Fakülte Öğrenci İşleri ve Fakülte Toplantı Odası bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile aynı binayı paylaşmakta, sınıflar ve laboratuvarlar ortak olarak kullanılmaktadır. Bölümümüzde bulunan büro, derslik ve laboratuvar olanakları Tablo 1.’de açıklanmıştır.

Tablo 1. Endüstri Mühendisliği Bölümü fiziksel altyapı bilgileri
  Adet Kapasite (kişi) Alan (m2) Kullanım Süresi
(saat/hafta)
Akademik Personel Büroları 14 33 433 40
İdari Bürolar 6 10 128 40
Derslik 9 539 463 40
Laboratuvar 8 152 370 29
Derslikler

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi binasında Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin ortak kullandıkları 9 adet derslik bulunmaktadır. Toplam kullanım alanı 463.51 m2 olan dersliklerin öğrenci kapasitesi 539’dur. Fakülte bünyesinde her yıl yaklaşık 300 öğrencinin öğrenim gördüğü dikkate alındığında dersliklerin kapasiteleri oldukça yüksek seviyededir. Ayrıca, Fransızca Hazırlık sınıflarının derslikleri Yiğit Okur Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Dersliklere ait bilgiler Tablo 2’de ve her bir derslikte bulunan demirbaş Tablo 3’te verilmiştir. Örnek olarak seçilen dersliklere ait fotoğraflar şekil 1-4’de bulunabilir.

Tablo 1. Endüstri Mühendisliği Bölümü fiziksel altyapı bilgileri
No Mekânın
Adı
Kullanım
Amacı
Büyüklüğü (m2) Öğrenci
Kapasitesi
Bulunduğu Yer
Bina Kat
1 118 Derslik 76.00 70 Ek Bina Giriş Katı
2 222 Derslik 67.79 72 Ana Bina 1. Kat
3 223 Derslik 40.12 40 Ana Bina 1. Kat
4 224 Derslik 66.42 70 Ana Bina 1. Kat
5 225 Derslik 27.60 36 Ana Bina 1. Kat
6 231 Derslik 35.00 66 Ek Bina 1. Kat
7 314 Derslik 71.42 80 Ana Bina 2. Kat
8 216 Derslik 52.97 51 Ana Bina 2. Kat
9 505 Derslik 26.19 54 Ana Bina 3. Kat
Toplam 463.51 539  
Tablo 3. Her derslikteki mevcut demirbaşlar
Demirbaş Demirbaş Adedi
Beyaz Tahta 1
Projeksiyon Cihazı ve Dolabı 1
Duvar Perdesi 1
Akıllı Ayaklı Kürsü 1
Koltuk 1
Klima 1
Çöp Kovası 1-2
Duvara Monte Askılık 1
Öğretim Elemanı Masası 1
derslik222-1 derslik222-2
Şekil 1. Derslik 222

derslik224-1 derslik224-2

Şekil 1. Derslik 224

derslik314-1 derslik314-2

Şekil 1. Derslik 314

derslik505-1 derslik505-1

Şekil 1. Derslik 505