• Ekim 2021 tarihi itibariyle Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde 8 profesör, 3 doçent, 5 doktor öğretim üyesi olmak üzere 16 tam zamanlı öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

  • Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1997 yılı itibariyle Bilgisayar Bütünleşik İmalat (Computer Integrated Manufacturing) alanında UNESCO Kürsüsü kurulmuştur.

Etkinlik Takvimi