Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK), 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransız Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilip 22 Mayıs 1992 tarih ve 21235 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla (4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 sayılı karar) yürürlüğe giren anlaşma gereği kanun kuvvetiyle kurulmuştur. Kuruluş antlaşması ve onanan statüsü gereği GEÖK bünyesinde bulunan birimler arasında “İleri Teknoloji Yüksek Okulu” da bulunmaktadır ve görevi yüksek düzeyli mühendisler yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Bu yüksekokulun ismi daha sonra 13 Kasım 1993 tarih ve 21757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan GEÖK Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik ve GEÖK Yüksek Öğretim Birimleri Genel Yönetmeliği uyarınca “Mühendislik ve Teknoloji Yüksek Okulu” olarak değiştirilmiştir. Endüstri Mühendisliği Bölümü bu yüksekokulun bünyesinde kurulmuştur ve ilk kez 1993-1994 akademik yılında öğrenci kabul etmiştir.

GEÖK kuruluşundan 25 ay sonra, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kuruluş ve Kadro Kanunu ile üniversite statüsüne geçmiş ve kuruluşundaki kamu tüzel kişiliğine uygun şekilde yine bir devlet üniversitesi olarak “Galatasaray Üniversitesi” ismini almıştır. Bu yeni statüye uygun olarak Rektörlüğe bağlı Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi kurulmuş ve bu tarihten itibaren Endüstri Mühendisliği Bölümü de bu fakülteye bağlanmıştır.

Kurulduğu tarihten bu yana Endüstri Mühendisliği Lisans Programını kesintisiz biçimde yürütmüş olan Endüstri Mühendisliği Bölümü, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde olmak üzere Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının (1997’den günümüze), Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programının (2003’den günümüze), Endüstri Mühendisliği Doktora Programının (2005’den günümüze) ve Lojistik ve Finansman Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının (2011’den günümüze) yürütülmesinden de sorumludur.

İlk mezunlarını 1997 yılında veren lisans programından Temmuz 2020 tarihi itibariyle mezun olan öğrenci sayısı 706’dır. 2019-2020 akademik yılında lisans programına kayıtlı olan toplam 161 öğrenci bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı öğrencileri, matematik, temel mühendislik ve bilgisayar bilimleri eğitimi yanında, yöneylem araştırması, simülasyon, mühendislik ekonomisi, finansman yönetimi, üretim yönetimi, kalite yönetimi, tesis planlama, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları yönetimi konularında öğrenim görmektedir. Programın öğrenim dili Fransızca olup, İngilizce ikinci yabancı dil olarak ders programında yer almakta ve mezunların Fransızca yanında iyi derecede İngilizce bilmeleri istenmektedir. 

Bölümün öğrencileri, yaz döneminde Türkiye’deki önde gelen ulusal ve çok uluslu şirketlerde veya yurt dışında yaptıkları zorunlu stajlar ile teorik bilgilerini uygulamaya geçirme olanağı bulmakta ve iş yaşamı için deneyim kazanmaktadır. Öğrenciler, temel mühendislik bilimleri kapsamındaki uygulamaları gerçekleştirmek için kimya, mekanik, elektronik, bilgisayar ve bilgisayarla tasarım laboratuvarlarından yararlanmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1997 yılı itibariyle Bilgisayar Bütünleşik İmalat (Computer Integrated Manufacturing) alanında UNESCO Kürsüsü kurulmuştur. UNESCO Kürsüsü bünyesinde 1999 yılında kurulan Bilgisayar Bütünleşik İmalat laboratuvarı, modern imalat sistemleri alanında lisans ve lisansüstü eğitim ile araştırma faaliyetlerini desteklemekte ve öğrencilere teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştirme olanağı sağlamaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Fransa ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerindeki birçok üniversiteyle Erasmus+ programı kapsamında öğrenci değişimi yapmaktadır. Bölüm mezunlarının büyük çoğunluğu halen çeşitli kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda Endüstri Mühendisi olarak çalışmakta, diğer bir kısmı ise akademik hayatlarına öğretim üyesi veya lisansüstü öğrencisi olarak devam etmektedir.

Ocak 2020 tarihi itibariyle Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde 6 profesör, 6 doçent, 5 doktor öğretim üyesi olmak üzere 17 tam zamanlı öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümde dinamik bir araştırma ortamı ve uluslararası araştırma deneyimi olan akademisyenler bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak Bölüm öğretim üyelerinin çok ölçütlü karar verme, bulanık mantık, doğrusal olmayan programlama, stokastik programlama, kombinatoryal eniyileme, genel ve sezgisel eniyileme alanlarındaki mevcut veya kendi geliştirdikleri yöntemleri teknoloji yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, yeni ürün-süreç yönetimi, afet yönetimi, atık ve iade yönetimi, kent içi ulaşım yönetimi, stok yönetimi, karar destek sistemleri tasarımı, yatırım analizi, proje yönetimi ve sürdürülebilir mühendislik alanlarında uyguladıkları görülmektedir. Bölüm öğretim üyelerinin yazarı olduğu ve 2013-2020 dönemleri dahilinde uluslararası kabul gören Science Citation Index Expanded (SCIE) ve Social Science Citation Index (SSCI) indekslerinde taranan saygın dergilerde yayınlanmış olan toplam makale sayısı 113 adettir ve buna uygun olarak öğretim üyesi başına düşen yıllık ortalama yayın sayısı 0.89’dur.