Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programı mezunları,

  • insan,  makine,  malzeme,  bilgi,  enerji  ve  sermaye  içeren  sistemleri  veya  süreçleri bütünsel bir yaklaşımla ve modern teknolojileri etkin kullanarak tasarlar, verimliliğini artırmak üzere analiz eder, iyileştirir ve yönetirler, 
  • ulusal ve uluslararası alanda tanınan kuruluşlarda ve akademik kurumlarda istihdam edilirler veya alanında farklılık yaratan şirketler kurarlar, 
  • sürekli  değişen  çalışma  hayatı  koşullarına  hızla  uyum  sağlarlar  ve  gerektiğinde  bu koşulların değişmesine liderlik ederler, 
  • sahip oldukları sorumluluklarının bilincinde toplumsal ilerlemeye katkıda bulunurlar.