Bölüm bünyesinde beş adet bilgisayar laboratuvarı, bir adet fizik laboratuvarı, bir adet kimya laboratuvarı ve bir adet bilgisayar bütünleşik imalat laboratuvarı olmak üzere toplam sekiz adet laboratuvar bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kullanımı için toplam 5 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarından bir tanesi genel kullanım, diğerleri ise ders kullanımı için tahsis edilmiştir. Tablo 1’de, bilgisayar laboratuvarları ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.

Tablo 1. Bilgisayar laboratuvarları fiziksel altyapı bilgileri
Laboratuvar Kodu Kullanım Amacı Büyüklüğü (m2) Kapasitesi
LAB 2 Genel 44 16
A321 Ders 34 17
A323 Ders 28 22
Hazırlık Lab 1 Ders 30 20
Hazırlık Lab 2 Ders 30 19
Toplam 166 94

Tüm laboratuvarların nem ve sıcaklık değerleri klimalar ile kontrol altında tutulmaktadır. Ders amaçlı bilgisayar laboratuvarlarında projeksiyon cihazı ve perdesi öğretim üyelerinin kullanımına sunulmaktadır.

lab2-1 lab2-2
Şekil 1. LAB 2

lab313-1 lab313-2

Şekil 2. Laboratuvar 313

lab315-1 lab315-2

Şekil 3. Laboratuvar 315
Fizik Laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hem elektronik, hem de optik çalışmalarında kullanmaları için bir adet fizik laboratuvarı bulunmaktadır. Fizik laboratuvarlarıyla ilgili detaylı bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Fizik laboratuvarları fiziksel altyapı bilgileri
Kullanım Amacı Büyüklüğü (m2) Kapasitesi
Elektronik 72 18
Optik 72 18
ellab-1
Şekil 4. Elektronik Laboratuvarı

oplab-1

Şekil 5. Optik Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kullanımı için Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde bir adet Kimya laboratuvarı yer almaktadır. Kimya laboratuvarlarıyla ilgili detaylı bilgiler Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Kimya laboratuvarları fiziksel altyapı bilgileri
Kullanım Amacı Büyüklüğü (m2) Kapasitesi
Kimya 51 30
 

lab313-1 lab313-2

lab315-1 lab315-2

Şekil 6. Kimya Laboratuvarı

Bilgisayar Bütünleşik İmalat Laboratuvarı

Küreselleşmenin de etkisiyle artan rekabet ortamında modern üretim sistemlerinin gereklerine göre eğitim hizmeti sunmak sağlamak amacıyla, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde, Bilgisayar Bütünleşik İmalat alanında 1997 yılında UNESCO Kürsüsü kurulmuştur. Kürsünün kuruluşunu Prof. Dr. Ethem TOLGA ve Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK üstlenmişlerdir. UNESCO Kürsüsü’nün faaliyetlerini desteklemek üzere kurulan Bilgisayar Bütünleşik İmalat Laboratuvarı’nda, ileri bilgi teknolojisi sürecini imalat sanayinin tüm aşamalarına entegre edip, bu süreci daha etkin ve verimli kılan, ürün kalitesini artıran, üretim maliyetini azaltan yöntemler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve araştırmaya yönlendirilmesi için gerekli üst düzey teknoloji kullanan donanım ve yazılımlar bulunmaktadır. Bilgisayar Bütünleşik İmalat Laboratuvarı’ndan lisans ve yüksek lisans derslerinin pratik çalışmaları ile mühendislik bitirme projesi ve yüksek lisans tezi hazırlanması aşamalarının yanı sıra, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli imalat ve robotikle ilgili araştırma projelerinde de yararlanılmaktadır. Ayrıca, UNESCO Kürsüsü ’nün en önemli kuruluş amaçlarından biri olan üniversite-sanayi işbirliği projelerinin geliştirilmesi ve sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, Bilgisayar Bütünleşik İmalat Laboratuvarı’ndan da yararlanarak hayata geçirilecektir. Kürsü başkanlığını halen Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK yürütmektedir. Laboratuvar hakkında daha fazla bilgi için cim.gsu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

cim-1 cim-2 
Şekil 7. Bilgisayar bütünleşik imalat laboratuvarı

Bilgisayar Bütünleşik İmalat Laboratuvarı’nda bulunan teçhizat şu şekilde özetlenebilir:

 • Otomatik Depolama ve Çekme İstasyonu
 • Talaşlı İmalat İstasyonu (Robot + CNC Freze + CNC Torna)
 • Montaj İstasyonu
 • Kalite Kontrol İstasyonu (kamera ile yüzey kontrolü, boyut kontrolü)
 • Otomatik Konveyör
 • Bağımsız Robot İstasyonu
 • Süreç Kontrol İstasyonu (Akış hızı, basınç, seviye, sıcaklık)
 • Pnömatik, Elektropnömatik ve Algılayıcılar Eğitim Setleri
 • OpenCIM Yönetim Yazılımı
 • MASTERCAM Tasarım/İmalat Yazılımı
 • Renishaw Kopyalama Sistemi
 • 3D Yazıcı