Bölüm öğretim üyelerinin yürütmüş olduğu bilimsel faaliyetlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de ve öğretim üyesi başına oluşturan istatistikler ise Tablo 2’de özetlenmiştir.

 
Tablo 1. Bölüm öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri (mutlak sayılarla)
  YıllarAraştırma ProjeleriTezlerMakale
(SCIE-SSCI)
BAPDiğerDoktoraY.LisansAdet Birimkimli Atıf
(Web of Science)
Birikimli Atıf
(Google Scholar)
1 2013 9 0 2 10 15 2367 6491
2 2014 8 0 0 10 15 3023 8006
3 2015 9 0 1 8 16 3952 9809
5 2016 7 0 1 9 14 4887 11450
6 2017 15 1 4 11 13 5781 13151
7 2018 12 0 0 2 5 6273 14190

 

Tablo 2. Bölüm öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri (öğretim üyesi başına)

  YıllarAraştırma ProjeleriTezlerMakale
(SCIE-SSCI)
BAPDiğerDoktoraY.LisansAdet Birikimli AtıfBirikimli Atıf
(Google Scholar)
1 2013 0.56 0 0.125 0.625 0.94 147.9 405.7
2 2014 0.5 0 0 0.625 0.94 188.9 500.4
3 2015 0.53 0 0.06 0.47 0.94 232.5 577
4 2016 0.41 0 0.06 0.53 0.82 287.5 673.5
5 2017 0.88 0.06 0.24 0.65 0.76 340.1 773.6
6 2018 0.71 0 0 0.12 0.29 369 834.7