Bölüm öğretim üyelerinin yürütmüş olduğu bilimsel faaliyetlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de ve öğretim üyesi başına oluşturan istatistikler ise Tablo 2’de özetlenmiştir.

 
Tablo 1. Bölüm öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri (mutlak sayılarla)
 YıllarAraştırma ProjeleriTezlerBildiriMakale
(SCIE-SSCI)
 BAPDiğerDoktoraY.LisansUlusalUluslararasıAdet Birikimli Atıf
1 2008  13 17 28 20 458 
2 2009 20 4 0 7 12 35 10 695
3 2010 20 5 2 9 15 30 15 1009
4 2011 9 4 1 3 8 23 17 1355
5 2012 9 3 1 7 15 24 21 1728
6 2013 10 0 2 9 1 24 13 2101
7 2014 6 0 0 5 4 26 9 2508
8 2015 13 1 1 7 3 19 13 3025

 

Tablo 2. Bölüm öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri (öğretim üyesi başına)

 YıllarAraştırma ProjeleriTezlerBildiriMakale
(SCIE-SSCI)
 BAPDiğerDoktoraY.LisansUlusalUluslararasıAdet Birikimli Atıf
1 2008 1.18 0.27 0.00 0.27  1.55  2.55  1.82  41.6
2 2009 1.54 0.31 0.00 0.54 0.92 2.69 0.77 53.5
3 2010 1.43 0.36 0.14 0.64 1.14 2.14 1.07 72.1
4 2011 0.64 0.29 0.07 0.21 0.57 1.64 1.21 96.8
5 2012 0.60 0.20 0.07 0.47 1.00 1.73 1.40 115.0
6 2013 0.59 0 0.12 0.53 0.06 1.41 0.76 123.35
7 2014 0.35 0 0 0.29 0.23 1.53 0.53 146.76
8 2015 0.76 0.06 0.06 0.41 0.18 1.12 0.76 177.94