Bölüm öğretim üyelerinin yürütmüş olduğu bilimsel faaliyetlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de ve öğretim üyesi başına oluşturan istatistikler ise Tablo 2’de özetlenmiştir.

 
Tablo 1. Bölüm öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri (mutlak sayılarla)
  YıllarAraştırma ProjeleriMakale (SCIE-SSCI)
BAPDiğerAdet Birimkimli Atıf
(WoS)
Birikimli Atıf
(G.Scholar)
1 2013 9 -
15 2,367 6,491
2 2014 8 -
15 3,023 8,006
3 2015 9 -
16 3,952 9,809
5 2016 7 -
14 4,887 11,450
6 2017 13 1 13 5,781 13,151
7 2018 15 1 20 6,908 15,280
8
2019
25
-
14
7,928
17,710
9
2020-1
15
1
6
8,558
19,242

 

Tablo 2. Bölüm öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri (öğretim üyesi başına)

  YıllarAraştırma ProjeleriMakale (SCIE-SSCI)
BAPDiğerAdet Birimkimli Atıf
(WoS)
Birikimli Atıf
(G.Scholar)
1 2013 0.56 - 0.94 147.9 405.7
2 2014 0.50 - 0.94 188.9 500.4
3 2015 0.53 - 0.94 232.5 577.0
4 2016 0.41 - 0.82 287.5 673.5
5 2017 0.76 0.06 0.76 340.1 773.6
6 2018 0.88 0.06
1.18 406.4 898.8
7
2019
1.47
-
0.82
466.4
1041.8
8
2020-1
0.88
0.06
0.35
503.41131.9