Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri hâlihazırda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Kalkınma Ajansları, İstanbul Belediyesi, Kamu ve Özel Kuruluşların ve Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından desteklenen projeler yürütmektedir. Bu projelere ilişkin yıllar bazında düzenlenmiş bilgiler aşağıda yer almaktadır.

2019
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 19.402.001 / Karar Modelleriyle Dijital, Sürdürülebilir ve Tedarik Zinciri Sistemlerinin Analizi Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 1 Şubat 2019 1 Şubat 2020
2 19.402.002 / Bulanık Mantık Ortamında Çevre Sorunlarına Yaklaşımlar
Prof. Dr. H. Ziya ULUKAN 1 Şubat 2019
1 Şubat 2020
3 19.402.003 / Akıllı Sistemlerin Tasarımı ve Analizi
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU
29 Mart 2019 29 Mart 2020
4 19.402.004 / Yapay Zeka ve Bulanık Mantık Temelli Karar Destek Sistemlerinin Sektörel Uygulamaları
Prof. Dr. Y. Esra ALBAYRAK
29 Mart 2019
29 Mart 2020
5 19.402.005 / Profesyonel Dalgıçlıkta Dalış Profili ve Gaz Karışımı Eniyilemesi
Dr. Öğr. Üyesi Orhan İlker KOLAK
28 Mart 2019
28 Mart 2020
6 19.402.006 / Bulanık Temelli Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Endüstriyel Uygulamaları Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU
1 Haziran 2019
1 Haziran 2020
7 19.402.007 / Yapay Zeka Temelli Karar Destek Sistemleri
Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN 1 Mayıs 2019
1 Mayıs 2020
8 19.402.008 / Çevreci Ürün ve Sistemler için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yaklaşımı
Dr. Öğr. Üyesi İlke BEREKETLİ ZAFEIRAKOPOULOS
1 Haziran 2019
1 Haziran 2020
9 19.402.009 / Karar Analizinde Bulanık ve Sezgisel Yaklaşımların Sektörel Uygulamaları Ar. Gör. Dr. Elif DOĞU
16 Mayıs 2019
16 Mayıs 2020
10 19.402.010 / Karar Vermede Eksik Verilerin Ele Alınması
Ar. Gör. Dr. Yeşim KOP NASKALİ 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2020
11 19.402.011 / Personel Seçimi için Veri Zarflama Analizi Temelli Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı
Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK
30 Eylül 2019
30 Eylül 2021
2018
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 18.402.001 / Karar Modelleriyle Akıllı Sistemlerin Analizi Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01.02.2018 01.02.2019
2 18.402.002 / Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Çevresel Problemlerin Analizi Prof. Dr. H. Ziya ULUKAN 01.02.2018 01.02.2019
3 18.402.003 / Sürdürülebilir ve Teknoloji Temelli Sistemlerin Modellenmesi ve Analizi Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 02.04.2018 02.04.2019
4 18.402.004 / Sağlık Sektöründe ve Sosyal Bilimlerde Dijital Dönüşüm Uygulamaları Prof. Dr. Y. Esra ALBAYRAK 30.03.2018 30.03.2019
5 18.402.005 / Endüstri 4.0 Alt Sistemlerinin Tasarımı ve İlgili Modelleri Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN 29.03.2018 29.03.2020
6 18.402.006 / Tedarik Zinciri Yönetiminde Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DURSUN 26.03.2018 26.03.2019
7 18.402.007 / Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniklerinin Performans Yönetiminde Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DURSUN 26.03.2018 26.03.2019
8 18.402.008 / Ürün Geliştirme ve Akıllı Sistemlerin Modellenmesi ve Çok Ölçütlü Karar Analizi Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU 01.06.2018 01.06.2019
9 18.402.009 / Çatışmalı En Büyük Ağırlıklı Tam Eşleme Problemleri için Çözüm YöntemleriÇatışmalı Enbüyük Ağırlıklı Tam Eşleme Problemleri için Çözüm Yöntemleri Prof. Dr. Temel ÖNCAN 18.06.2018 18.06.2019
10 18.402.010 / Türk Elektrik Piyasasında Etkin Güç Ticareti Yönetimi Optimizasyonu Doç. Dr. A. Çağrı TOLGA 01.06.2018 01.06.2019
11 18.402.011 / Bankacılık Sektöründe ATM ve Nakit Yönetimi Doç. Dr. Müjde GENEVOIS 31.05.2018 31.05.2019
12 18.402.012 / Tersine Lojistik Sistemlerinde Çevresel Risk Değerlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi İlke BEREKETLİ ZAFEIRAKOPOULOS 31.05.2018 31.05.2019
13
18.402.013 / Kümeleme Problemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
Doç. Dr. M. Ebru ANGÜN
30.11.2018
30.11.2020
14
18.402.014 / Belirsizlik Altında Karar Verme Yaklaşımlarının Sektörel Uygulamaları
Doç Dr. Mehtap DURSUN
28.11.2018
28.11.2019
15
18.402.015 / Üretim ve Hizmet Endüstrilerinde Performans Değerlendirme ve İyileştirme için Karar Verme Yaklaşımları
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞENER
30.11.201830.11.2019
2017
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 17.402.001 / Lojistik Sistemlerin Modellemesi ve Analizi Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01.02.2017 01.02.2018
2 17.402.002 / Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Santral Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. A. Çağrı TOLGA 01.02.2017 01.02.2018
3 17.402.003 / Nesnelerin Interneti Uygulamalarının Tasarlanması ve Modellenmesi Doç.Dr. S. Emre ALPTEKİN 30.01.2017 30.01.2018
4 17.402.004 / Teknolojik Sistemlerin Bulanık Temelli Çok Ölçütlü Karar Modelleriyle Analizi Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01.04.2017 01.04.2018
5 17.402.005 / Karar Analizinde Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistik Temelli Genişletilmiş Bulanık Küme Uygulamaları Prof. Dr. Esra ALBAYRAK 31.03.2017 31.03.2018
6 17.402.006 / İnsani Gelişmenin Çok Boyutlu Değerlendirilmesi için Ortak Ağırlıklı VZA Temelli Yaklaşım Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK 31.03.2017 31.03.2019
7 17.402.007 / Lojistik Ağlarında Ana Dağıtım Üssü Problemleri Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU 03.04.2017 03.04.2019
8 17.402.008 / İstanbul'daki İlçelerin Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Kümeleme ve Sıralama Analizi ile Değerlendirilmesi Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK 31.05.2017 31.05.2018
9 17.402.009 / Teknoloji Seçim Problemleri için Sezgisel Bulanık Karar Verme Yaklaşımlarının Geliştirilmesi Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU 31.05.2017 31.05.2018
10 17.402.010 / Tıbbi Karar Vermede Bulanık, Bulanık Sezgisel ve Nötrozofik Genişletilmiş Uygulamalar Prof. Dr. Esra ALBAYRAK 31.05.2017 31.05.2019
11 17.402.011 / Denizyolu ile İhracat Sevkiyatları için Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımları Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞENER 31.05.2017 31.05.2018
12 17.402.012 / Dans Sporunda Performans Değerlendirmesi ve İyileştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Tuncay GÜRBÜZ 31.05.2017 31.05.2019
13 17.402.013 / Üretim ve Hizmet Sektörlerinde Çeviklik Kavramının Karar Destek Sistemleri ile Analizi Ar. Gör. Dr. Orhan İlker KOLAK 28.09.2017 28.09.2018
2016
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 16.402.001 / Bulanık Bilişsel Haritalar Yönteminin Senaryo Esaslı Uygulamaları Prof. Dr. Y. Esra ALBAYRAK 29.01.2016 29.01.2018
2 16.402.002 / Teknoloji Temelli Sistemlerin Analizi Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01.02.2016 01.02.2017
3 16.402.003 / Bulanık Karar Modelleriyle Endüstriyel Sistemlerin Analizi Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01.04.2016 01.04.2017
4 16.402.004 / Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Gelişmenin Analizi Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01.04.2016 01.04.2018
5 16.402.006 / Portföy Optimizasyonunda Risk Faktörlerinin Kovaryansa Bağlı Olarak Seçimi Doç. Dr. A. Çağrı TOLGA 31.03.2016 31.03.2017
6 16.402.007 / Kuruluş Yeri Seçimi Problemlerine Bütünleşik Yaklaşımlar Doç. Dr. Müjde GENEVOIS 29.03.2016 29.03.2018
7 16.402.008 / Rastlantısal Optimizasyon Model ve Çözüm Yöntemlerinin İşlemler Yönetimi Problemlerine Uygulaması Doç. Dr. M. Ebru ANGÜN 02.04.2016 02.04.2019
8 16.402.009 / İkili Sözel Gösterim ve Bulanık Verilerin Birleştirilmesi Tabanlı Grup Karar Verme Yaklaşımlarının Farklı Sektörlerde Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DURSUN USTA 28.03.2016 28.03.2018
9 16.402.010 / Bulanık Küme Teorisi Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DURSUN USTA 28.03.2016 28.03.2018
10 16.402.011 / Çelişki Kısıtlı Kusursuz Eşleştirme Problemi İçin Çözüm Yöntemleri Prof. Dr. Temel ÖNCAN 01.07.2016 01.07.2018
11 16.402.012 / Endüstriyel Sistemlerin Modellenmesi ve Analizi Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU 01.06.2016 01.06.2017
12 16.402.013 / Yasak Bölgeli Sınırlı Sığalı Çok Tesisli Yerleşim Problemi için Çözüm Yöntemleri Dr. Öğr. Üyesi  M. Hakan AKYÜZ 01.06.2016 01.06.2018
13 16.402.014 / Çevresel Etki Değerlendirmesinde Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı Prof. Dr. H. Ziya ULUKAN 03.10.2016 03.10.2018
14 16.402.015 / Organizasyonel Karar Verme Süreçlerinde Yapay Sinir Ağı Uygulamaları Doç. Dr. S. Emre Alptekin 30.11.2016 30.11.2017
15 16.402.016 / Sürdürülebilir Üretimde Veri Madenciliği Yaklaşımı Dr. Öğr. Üyesi  İlke BEREKETLİ ZAFEIRAKOPOULOS 30.11.2016 30.11.2017
16 16.402.017 / Belirsizlik Altında Grup Karar Verme Yaklaşımlarının Geliştirilmesi ve Farklı Sektörlerde Uygulanması Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep ŞENER 30.11.2016 30.11.2017
2015
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1  BAP 15.402.001 / Tesis Yerleşim Problemleri için Yeni Yaklaşımlar  H. Z. ULUKAN  01/04/2015  01/04/2016
2  BAP 15.402.002 / Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve Bulanık Ağırlıklandırılmış Ortalama Tabanlı Grup Karar Verme Yaklaşımının Uygulamaları  E. E. KARSAK  31/03/2015  31/03/2017
3  BAP 15.402.003 / Sürdürülebilir, Teknoloji ve Tedarik Zinciri   G. B. FEYZİOĞLU  01/04/2015   01/04/2016
4  BAP 15.402.004 / Perakende Sektöründe Raf Yerleştirme ve Reyon Çeşitlerini Belirleme Problemlerinin Analizi  M. E. ANGÜN  31/03/2015   31/03/2016
5  BAP 15.402.005 / Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sistemlerinin İncelenmesi, Modellenmesi ve Yönetimi  S. E. ALPTEKİN  30/03/2015   30/03/2017
6  BAP 15.402.006 / Askeri Hava Savunma Sistemlerinde Stratejik Karar Alma  T. GÜRBÜZ  17/03/2015  17/03/2016
7  BAP 15.402.007 / Çevreci Tasarım Geliştirme Stratejilerinin Ekonomik ve Çevresel Değerlendirmesi  İ. B. ZAFEIRAKOPOULOS  30/03/2015   30/03/2016
8  BAP 15.402.008 / Avrupa Ülkelerinin Ulaşım Ağlarının Sürdürülebilirlik Perspektifi ile Karşılaştırılması  O. İ. KOLAK  31/03/2015  31/03/2016
9  BAP 15.402.009 / Çok Aşamalı Yeni Ürün Geliştirmede Tip-2 Bulanık Kümeler İçeren Gerçek Opsiyon Değerleme Kullanımı  A. Ç. TOLGA  31/05/2015  31/05/2016
10 BAP 15.402.010 / Alternatif Tedarik Seçenekli Stokastik Sistemler İçin Optimum ve Sezgisel Politikaların Belirlenmesi  S. Ş. AHISKA  01/06/2015  01/06/2016
11 BAP 15.402.011 / Stratejik Tedarikçi Seçimi için Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Z. ŞENER 29/05/2015 29/05/2016
12 BAP 15.402.012 / Tip-2 Bulanık Sayı İçeren Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Çağrı Merkezi Santral Teknolojileri Arasında Yenileme Yatırımı Kararlarının Verilmesi M. L. DEMİRCAN 02/11/2015 02/11/2016
13 TÜBİTAK 214M222 / Dinamik Konteyner Yerdeğiştirme Problemi ve Uzantılarını Çözmek için Yöntemler Geliştirilmesi M. H. AKYÜZ 15/04/2015 15/04/2017
2014
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1  BAP 14.402.001 / İstanbul’da Sağlık Sektörü Performans Değerlendirmesinde Bulanık Karar Verme Yaklaşımı  E. E. KARSAK   31/03/2014  31/03/2015
2  BAP 14.402.002 / Karar BAP Modelleriyle Tedarik Zinciri, Enerji ve  Ürün Geliştirme Sistemlerinin Analizi  G. B. FEYZİOĞLU  01/04/2014  01/04/2015
3  BAP 14.402.003 / Sınırlı Dereceli Kapsarağaç Problemleri   T. ÖNCAN  01/04/2014  01/04/2015
4  BAP 14.402.004 / Tip-2 Bulanık Sayı İçeren Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Sağlık Donanımı Seçimi  A. Ç. TOLGA   01/04/2014  01/04/2015
5  BAP 14.402.005 / Atıksu Yönetiminde Karar Verme Yaklaşımları  M. D. USTA   01/07/2014  01/07/2015
6  BAP 14.402.006 / Deniz Taşımacılığında Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımları ile Taşıyıcıların Değerlendirilmesi  Z. ŞENER   28/11/2014  28/11/2015
2013
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 BAP 13.402.001 / Sağlık Sektöründe Tedarikçi Seçimi İçin Karar Verme Yaklaşımları  Z. ŞENER 29/03/2013 29/03/2014 
2 BAP 13.402.002 / Yöneylem Araştırması Teknikleriyle Üretim ve Lojistik Sistemlerin Analizi S. Ş. AHISKA 27/03/2013 27/03/2014
3 BAP 13.402.003 / Ulaşım ve Sağlık Sektörleri için Riske Duyarlı İki Aşamalı Matematiksel Programlama Modellerinin Geliştirilmesi O. FEYZİOĞLU 15/04/2013 15/04/2014
4 BAP 13.402.004 Enerji, Ürün Geliştirme ve Lojistik Sistemlerin Modellenmesi ve Çok Ölçütlü Karar Analizi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01/04/2013 01/04/2014
5 BAP 13.402.005 / Afet Yönetimi Problemlerinin Stokastik Dinamik Programlama Yöntemiyle Çözümü ve İstanbul’da Olası Bir Depreme Uygulaması M. E. ANGÜN 01/04/2013 01/04/2014
6 BAP 13.402.006 / Bilgi Yönetiminde Karar Destek Sistemleri S. E. ALPTEKİN 27/03/2013 27/03/2014
7 BAP 13.402.007 / Enerji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçiminde Karar Analizi Yaklaşımı E. E. KARSAK  31/05/2013 31/05/2014
8 BAP 13.402.008 / Stratejik Yönetimde Karar Destek Sistemi Uygulamaları T. GÜRBÜZ  29/05/2013 29/11/2014
9 BAP 13.402.009 / Stratejik Karar Almada Bilişsel Yaklaşım Uygulamaları Y. E. ALBAYRAK 29/11/2013 29/11/2015
10 BAP 13.402.010 / Hat Taşımacılığı Hizmet Ağları için Konteyner Rotalama Problemleri M. H. AKYÜZ 01/01/2014 01/01/2015
2012
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 BAP 12.402.001 / Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve Veri Zarflama Analizi Tabanlı Bütünleşik Karar Verme Yaklaşımıyla Tedarikçilerin Değerlendirilmesi ve Seçimi  E. E. KARSAK  01/02/2012  01/02/2014 
2 BAP 12.402.002 / Bilgi Yönetimi Araçlarının Değerlendirilmesi Y. E. ALBAYRAK 31/01/2012 31/02/2014
3 BAP 12.402.003 / Lojistik ve Ürün Geliştirme Sistemlerinin Planlanması ve Analizi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01/04/2012 01/04/2013
4 BAP 12.402.004 / Şehiriçi Ulaşım Sistemlerinin Çevresel ve Toplumsal Etkilerinin Araç Güzergâhlarını Belirlemede Dikkate Alınması O. FEYZİOĞLU 15/04/2012 15/04/2013
5 BAP 12.402.005 / Banka Bilişim Projelerinin Stratejik Hedeflere Uygun Olarak Gerçek Opsiyonlar Bütünleşik ÇOKV Yöntemiyle Seçimi A. Ç. TOLGA 01/04/2012 30/11/2013
6 BAP 12.402.006 / Otomotiv Sektöründe Müşteri Odaklı Karar Verme Yaklaşımları H. Z. ULUKAN 01/06/2012 01/06/2013
7 BAP 12.402.007 / Sürdürülebilir Sektörel Gelişim için Sayısal Yaklaşımlar H. Z. ULUKAN 01/10/2012 01/10/2013
8 BAP 12.402.008 / Müşteri Odaklı Performans Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Sektörel Esneklikler M. EROL GENEVOIS 27/09/2012 27/09/2013
9 BAP 12.402.009 / Paralel Koridorlu Depolarda Yerleşim ve Sipariş Kümeleme Problemleri T. ÖNCAN 01/01/2013 01/01/2014
2011
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 BAP 11.402.001 / Doğal Afetler Sonrası Hizmet Birimlerinin Konumlarının Olabilirlik Yaklaşımıyla Seçimi A. Ç. TOLGA  01/02/2011  01/02/2012 
2 BAP 11.402.002 / Tüketici Elektroniği Seçiminde Kullanıcı Esaslı Karar Destek Sistemi S. E. ALPTEKİN 01/02/2011 01/08/2012
3 BAP 11.402.003 / Endüstriyel Problemlerin Modellenmesi ve Analizi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01/04/2011 01/04/2012
4 BAP 11.402.004 / Karar Destek Sistemleri ve Bulanık Küme Teorisi Genişlemelerinin Farklı Sektörlerde Uygulamaları Y. E. ALBAYRAK 01/04/2011 01/04/2013
5 BAP 11.402.005 / ERP Sistem Seçeneklerinin Gerçek Opsiyonlar Kullanarak Bulanık Çok Ölçütlü Yöntemlerle Yeniden Değerlemesi A. Ç. TOLGA 01/04/2011 01/04/2012
6 BAP 11.402.006 / Atık Yönetimi ve Uygulamaları H. Z. ULUKAN 01/06/2011 01/06/2013
7 BAP 11.402.007 / Çok Dönemli Envanter Sistemlerinde Elde Bulundurmamanın Yol Açtığı Talep Azalmalarının Sipariş Politikalarına Etkisi S. Ş. AHISKA 01/06/2011 01/06/2013
8 BAP 11.402.008 / Stratejik Karar Alma Sürecinde Deneysel Tasarım Kullanımı S. E. ALPTEKİN 01/05/2011 01/11/2013
9 BAP 11.402.009 / Ürün Geliştirmede Bütünleşik Çevreci Tasarım Yaklaşımları Geliştirilmesi ve Uygulamaları M. EROL GENEVOIS 28/09/2011 28/09/2013
10 BAP 11.402.010 / Bilgi Sistemleri Performans Değerlendirmesi ve Bilgi Yönetiminde Strateji Seçimi T. GÜRBÜZ 30/09/2011 30/03/2013
2010
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 BAP 10.402.001 / Bir Yerleştirme Atama Problemi İçin Kesin Çözüm Dizgi İşlemleri  T. ÖNCAN  01/02/2010  01/02/2011 
2 BAP 10.402.002 / Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Proje Seçimi A. Ç. TOLGA 01/02/2010 01/02/2011
3 BAP 10.402.003 / Yeni Nesil Ağlarda Kalite Odaklı Kaynak Atama S. E. ALPTEKİN 01/02/2010 01/02/2011
4 BAP 10.402.004 / Endüstriyel Problemlerin Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri ile Modellenmesi ve Analizi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01/04/2010 01/04/2011
5 BAP 10.402.005 / Bilişim Sistemleri Projelerinin Ekonomik Analizi H. Z. ULUKAN 30/03/2010 30/03/2011
6 BAP 10.402.006 / Trafik Atamasında Sürdürülebilir Çözümler Üretilmesi O. FEYZİOĞLU 10/03/2010 10/03/2011
7 BAP 10.402.007 / Modüler Ürün Tedarik Zincirlerinde Stok Tahsisi O. FEYZİOĞLU 03/03/2010 03/03/2011
8 BAP 10.402.008 / Yaşam Döngüsü Boyunca Çevresel Risk Değerlendirme Yöntemiyle Yeşil Tasarım M. EROL GENEVOIS 30/03/2010 30/03/2011
9 BAP 10.402.009 / Stokastik Programlama Problemlerinin Çözüm Yöntemleri ve Afet Yönetimi Problemlerine Uygulamaları M. E. ANGÜN 01/04/2010 01/04/2013
10 BAP 10.402.010 / Elektronik Ödeme Alternatiflerinin Türkiye İçin Değerlendirilmesi S. E. ALPTEKİN 01/04/2010 01/04/2011
11 BAP 10.402.011 / Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme ve Gerçek Opsiyon Modelleriyle Konum Seçimi A. Ç. TOLGA 01/04/2010 01/04/2011
12 BAP 10.402.012 / Risk Değerlendirmede Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniklerinin Karşılaştırılması H. Z. ULUKAN 01/06/2010 01/06/2011
13 BAP 10.402.013 / Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atık Yönetiminde Çok Ölçütlü Karar Verme H. Z. ULUKAN 01/06/2010 01/06/2013
14 BAP 10.402.014 / İleri İmalat Sistemi Seçimi İçin Bütünleşik Reel Opsiyon ve Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı E. E. KARSAK 01/06/2010 01/06/2011
15 BAP 10.402.015 / Farklı Güvenilirlik Düzeyine Sahip Tedarikçilerin Varlığında Çeşitli Sipariş Politikalarının Performans Analizi S. Ş. AHISKA 01/06/2010 01/06/2012
16 BAP 10.402.017 / Bilişim Sistemlerinin Modellenmesi ve Değerlendirilmesi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01/12/2010 01/12/2011
17 BAP 10.402.018 / Tedarikçi Seçimi İçin Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımları E. E. KARSAK 01/12/2010 01/12/2012
18 BAP 10.402.019 / Tek Kaynaklı Çok Tesisli Sığa Sınırlı Yerleşim Atama Problemi İçin Dizgi İşlemler T. ÖNCAN 01/01/2011 01/06/2012
19 BAP 10.402.020 / Ulaşım Ağlarının Sürdürülebilirliğinin Mukayeseli Değerlendirilmesi Doç. Dr. Orhan FEYZİOĞLU 15/12/2010 15/12/2011
2009
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 TÜBİTAK 109M137 / Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Politikalarının Belirlenmesi İçin Trafik Atama Eniyileme Modellerinin Ve Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi  O. FEYZİOĞLU  2009  2013 
2 TÜBİTAK 109M139 / Deniz Taşımacılığında Dağıtım Ağı Tasarımı T. ÖNCAN 2009 2012
3 TÜBİTAK 109M147 / Ürün Geliştirme İçin İşbirliği Yapısının Tasarımı, Planlanması Ve Yazılım Sektöründe Uygulanması G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 2009 2012
4 BAP 09.402.001 / Güvenilir Olmayan Bir Tedarik Zinciri İçin Optimum Sipariş Politikalarının Belirlenmesi S. Ş. AHISKA 01/12/2008 01/06/2011
5 BAP 09.402.002 / Tedarikçi Seçimi İle Ürün Gelişiminin Sağlanması İçin Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımları S. E. ALPTEKİN 01/12/2008 01/12/2009
6 BAP 09.402.003 / Uzaktan Eğitim Programlarının Değerlendirilmesinde Çok Amaçlı Karar Verme Yaklaşımları S. E. ALPTEKİN 01/01/2009 01/01/2010
7 BAP 09.402.004 / Organizasyonların Temel Yetkinliklerinin Belirlenmesi S. E. ALPTEKİN 01/01/2009 01/01/2011
8 BAP 09.402.005 / Karesel En Küçük Kapsarağaç Problemi İçin Çözüm Yöntemleri T. ÖNCAN 01/01/2009 01/01/2010
9 BAP 09.402.006 / Yeniden Üretilebilir Bir Ürünün Hayat Döngüsü Boyunca Envanter Politikalarının Belirlenmesi S. Ş. AHISKA 01/02/2009 01/08/2010
10 BAP 09.402.007 / Sabit Ürün Geri Dönüş Oranlı Yeniden Dönüştürülebilir Bir Sistem İçin Kontrol Stratejilerinin Belirlenmesi S. Ş. AHISKA 01/02/2009 01/08/2010
11 BAP 09.402.008 / Çok Ölçütlü Eniyi Bileşen Sınam Planlarının Tasarlanması O. FEYZİOĞLU 17/03/2009 17/03/2010
12 BAP 09.402.009 / Bulanık Aksiyomlarla Tasarım Yaklaşımıyla Tedarikçi Firma Seçimi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 30/03/2009 30/03/2010
13 BAP 09.402.010 / Aksiyomlarla Tasarım Prensipleriyle Bilişim Sistemlerinin Modellenmesi ve Değerlendirilmesi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 30/03/2009 30/03/2010
14 BAP 09.402.011 / Yeni Ürün İnovasyonunda Oluşan Risklerin Değerlendirilmesi S. E. ALPTEKİN 01/04/2009 01/04/2010
15 BAP 09.402.012 / Yeniden Dönüştürülebilir Bir Sistem İçin Stok Politikalarının Belirlenmesinde Sezgisel Yöntemlerin Kullanımı S. Ş. AHISKA 01/04/2009 01/04/2011
16 BAP 09.402.013 / ERP Projelerinde Risk Faktörleri ve Faktörler Arası Etkileşim H. Z. ULUKAN 01/06/2009 01/06/2010
17 BAP 09.402.014 / Katı Atık Toplama Yöntemlerinin Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımları H. Z. ULUKAN 01/06/2009 01/06/2010
18 BAP 09.402.015 / Performans Değerlendirme Yöntemlerine Karar Teorilerinin Uygulanması Y. E. ALBAYRAK 29/05/2009 29/05/2011
19 BAP 09.402.016 / Tedarik Zincirinde İşbirliği Analizi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 01/06/2009 01/06/2010
20 BAP 09.402.017 / Sektörel Bazda En İyi Esneklik Stratejilerinin Saptanması M. EROL GENEVOIS 15/05/2009 15/05/2011
21 BAP 09.402.018 / Tedarik Zincirini Modelleme ve Analiz G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 28/09/2009 28/09/2010
2008
 Proje Kodu ve AdıProje YöneticisiBaş. Tar.Bit. Tar
1 BAP 08.402.001 / Ürün Geliştirmede Değişik Stratejilerin Analizi  G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU  01/04/2008  30/03/2009 
2 BAP 08.402.002 / Bilgi Yönetimi Araçlarını Değerlendirmek İçin Bir Karar Verme Yaklaşımı O. FEYZİOĞLU 01/04/2008 01/04/2009
3 BAP 08.402.003 / E-İş Yazılımı Seçimi İçin Bütünleşik Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve Bulanık Regresyon Temelli Optimizasyon Yaklaşımı E. E. KARSAK 30/05/2008 30/05/2009
4 BAP 08.402.004 / Bir ERP Projesinin Başarısızlık Düzeyinin Bulanık AHP İle Değerlendirilmesi H. Z. ULUKAN 30/05/2008 30/05/2009
5 BAP 08.402.005 / KKP Kurulumu Sürecinde Yalın Üretim İlkeleriyle Yeniden Yapılama M. EROL GENEVOIS 30/05/2008 30/05/2009
6 BAP 08.402.006 / Elektrikli ve Elektronik Aygıt Atıkları (EEAA) Değerlendirme Stratejileri ve Yeşil EEA Tasarımı M. EROL GENEVOIS 29/05/2008 29/05/2011
7 BAP 08.402.007 / Enerji Politikaları Planlama ve Yönetiminde İstatistiksel Modellerin ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması Y. E. ALBAYRAK 01/06/2008 01/06/2010
8 BAP 08.402.008 / Analitik Ağ Süreci ve Porter Elmas Modeli İle Rekabet Analizi Y. E. ALBAYRAK 22/09/2008 22/09/2009
9 BAP 08.402.009 / İnsan Kaynakları Performans Değerlendirilmesine analitik Ağ Süreci (AAS) Yaklaşımı H. Z. ULUKAN 19/09/2008 19/09/2009
10 BAP 08.402.010 / Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Yönetimi ve Yerleşimi H. Z. ULUKAN 26/09/2008 26/09/2009
11 BAP 08.402.011 / İleri İmalat Teknolojisi Seçimi İçin Bulanık Regresyon ve Bulanık Çok Amaçlı Programlama Tabanlı Karar Verme Yaklaşımı E. E. KARSAK 01/10/2008 01/10/2009
12 BAP 08.402.012 / Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 06/10/2008 06/10/2009
13 BAP 08.402.013 / Lojistik Endüstrisinde Mobil Teknolojileri Değerlendirmek İçin Bir Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı G. BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU 06/10/2008 06/10/2009
14 BAP 09.402.019 / Tıbbi Atık Bertaraf Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi E. E. KARSAK 01/12/2009 01/12/2011
15 BAP 09.402.020 / Toplama Dağıtımlı Gezgin Satıcı Problemi İçin Çözüm Yöntemleri T. ÖNCAN 01/01/2010 01/01/2011