Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na kayıtlı bir öğrencinin mezun olabilmesi için

  1. Eğitim planına uygun olarak almış olduğu 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başarmış olması,
  2. 4. yarıyıl sonundaki 20 iş günlük üretim stajını ve 6. yarıyıl sonundaki 40 iş günlük yönetim stajını başarıyla tamamlamış olması,
  3. İngilizce seviyesinin en az B2 olması ve
  4. Bitirme projesini sunmuş ve bundan başarılı bulunmuş olması gereklidir.

Bir öğrencinin herhangi bir akademik yarıyılda bitirme projesine yazılabilmesi için geçmiş yarıyıllardan alması gereken tüm dersleri, tek ders hakkı saklı kalmak üzere, başarmış olması gereklidir. Bitirme projesine yazılan öğrenci bitirme projesinin sunuşunu yapabilmesi için tüm derslerini başarmış olması gereklidir. Bitirme projesini sunan ve bundan başarısız bulunan öğrenci, bitirme projesinden bütünleme sınavına girer.

Tüm mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulu’nun aldığı mezuniyet kararı ile onanır. Öğrenci lisans programı diplomasını alabilmek için Fakülte Öğrenci İşleri’ne bir dilekçe ile başvurmak ve bu dilekçe ile beraber, öğrenci kartını iade etmek ve kütüphaneye borcu olmadığına ve mezuniyet cüppesini iade ettiğine dair belgeleri sunmak zorundadır.