Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programının ilk sınıfına

  1. Galatasaray Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (GSÜ-ÖSYS),
  2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve
  3. Galatasaray Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Galatasaray Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (GSÜ-YÖSS) sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.

Eş Temsilli Türk-Fransız Ortak Komitesin kararları uyarınca ve Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumunun Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, 13/11/1993, No: 21757) gereği GSÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne ise 42 öğrenci kontenjanı ayrılmaktadır. Bu kontenjan: (a) O akademik yılda Galatasaray Lisesi’nde lise son sınıfta olup mezun olacaklara; (b) Türkiye’de Fransızca eğitim-öğretim yapan resmi ve özel liselerin (bkz. Tablo 1) aynı durumdaki öğrencilerine; (c) LYS sınavında başarılı olan öğrencilere ayrılır. Sadece (a) ve (b) durumundaki öğrenciler GSÜ-ÖSYS sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Mutlak rakamlarla ifade etmek gerekirse, belirtilen durumlar için Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne ayrılmış kontenjanlar, (a) 8 öğrenci, (b) 9 öğrenci ve (c) 25 öğrencidir. Bu rakamlara ilaveten bir (1) okul birincisi öğrenci kontenjanına ÖSYM tarafından LYS sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır.

Tablo 1. Türkiye’de Fransızca eğitim-öğretim yapan resmi ve özel liseler
Burak Bora Anadolu Lisesi (İST) Saint Joseph Lisesi (İST)
Kağıthane Profilo Ana. Mes. Lisesi (İST) Saint Benoit Lisesi (İST)
Notre Dame de Sion Lisesi (İST) Saint Michel Lisesi (İST)
Pierre Loti Lisesi (İST) Saint Pulchérie Lisesi (İST)
Bornova Anadolu Lisesi (İZM) Tevfik Fikret Lisesi (İZM)
Buca Anadolu Lisesi (İZM) Tevfik Fikret Fen Lisesi (İZM)
İzmir Atatürk Lisesi (İZM) Saint Joseph Lisesi (İZM)
Ankara Anadolu Lisesi (ANK) Charles de Gaulle Lisesi (ANK)
Tevfik Fikret Lisesi (ANK)  

GSÜ-ÖSYS, Galatasaray Üniversitesi’nde her yıl Mayıs ayının son haftasının Pazar günü iki ardışık aşamada yapılan bir sınavdır. GSÜ-ÖSYS sınavına giren her adayın katılmak zorunda olduğu sınavın ilk aşaması 180 dakikada yapılmakta ve 85 sorudan oluşmaktadır. Bu aşamada Türkçe, İnkılap Tarihi, Matematik, Fransızca, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya ve Genel Tarih derslerinden çoktan seçmeli sorular sorulmakta ve bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi müfredatına göre hazırlanmaktadır. İkinci aşama ise Sayısal Bilimler ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki farklı oturumda yapılmaktadır. Her oturum 90 dakika sürmektedir. Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’ne bağlı bölümleri tercih etmeyi düşünen adayların Sayısal Bilimler sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu aşamada öğrencilere toplam 35 adet olmak üzere Matematik, Fizik ve Kimya derslerinden çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

GSÜ-ÖSYS’ye giren herhangi bir adayın sınav sonucunun GSÜ’deki herhangi bir bölüme yerleştirmede dikkate alınabilmesi için öncelikle LYS ile ilgili sıralama şartını yerine getirmesi gerekmektedir. Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’ne bağlı bölümleri tercih eden adayların LYS puanına göre yapılan sıralamada Matematik – Fen (MF) 1, 2, 3 ve 4 puan türlerinden en az birinden ilk 25,000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme puanın üzerinde puan alan) içinde yer alması gerekmedir. LYS sıralama şartını sağlanma zorunluluğunun tek istisnası Türkiye’de orta öğretim kurumlarında okumuş ve Fransız Bakaloryası almaya hak kazanmış adaylardır. Bu durumdaki adaylar eğer Fen Bilimleri Bakaloryası’na (Baccalauréat Sciences) sahiplerse, LYS sıralama şartını sağlamalarına bakılmaksızın sadece GSÜ-ÖSYS puanlarına ve Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi için yaptıkları tercih sıralamasına göre yerleştirilirler.

GSÜ-ÖSYS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt hakları, yalnız o sınav dönemi için geçerlidir ve sınavı kazanan adaylar, öngörülecek süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler. Her adayın GSÜ-ÖSYS’ye sadece bir kere girme hakkı vardır.

LYS sonuçlarına ve öğrencilerin bölüm tercih sıralamasına göre Bölüme yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM ve GSÜ Rektörlüğü tarafından belirlenen ilkeler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Eğitim ve Öğretim ile İlgili Yükseköğretime Giriş Maddeleri) uyarınca istenen belgelerle her yıl belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Son beş yılda Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na LYS sonuçlarına göre alınan öğrencilerin LYS derecelerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Lisans öğrencilerinin LYS derecelerine ilişkin bilgi
Yıl LYS Puan Türü Sıralama Kayıt Yaptıran
Öğrenci Sayısı
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek LYS GSÜ-ÖSYS
2013 462.697 475.111 9810 6603 18+1* 9
2014 470.883 484.122 9464 6176 18+1* 10
2015 452.708 477.918 9875 4164 18+1* 11
2016 478.436 485.051 10435 8342 18+1* 6
2017 ** 461.817 485.843 12977 5842 25+1* 6
2018
482.165
508.652
11145
401225+1*
5
2019***
489.442
510.372
10522
4312
30+1*
6
* Okul birincisi kontenjanları
** 2017 yılı itibari ile kontenjan sayısı 18 öğrenciden 25 öğrenciye çıkmıştır.
*** 2019 yılı itibari kontenjan sayısı 25 öğrenciden 30 öğrenciye çıkmıştır.
LYS olarak geçen sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak güncellenecek.

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na Galatasaray Üniversitesi’ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge’ye uygun olarak yabancı uyruklu öğrenci de alınmaktadır. Bu Yönergeye uygun olarak gerçekleştirilen GSÜ-YÖSS bir sıralama sınavı olup her yıl Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kontenjanlara uygun olarak kayıt hakkı kazanacak yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencileri belirlemek amacıyla GSÜ-YÖSS Komisyonu tarafından düzenlenir. GSÜ-YÖSS sözel ve sayısal sorulardan oluşur ve yılda bir kez iki aşamalı olarak yapılır. Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na başvuracak adayların GSÜ-YÖSS Sayısal Bilimler sınavına girmesi gereklidir. Adaylar, belirlenen kontenjanlarla sınırlı olarak GSÜ-YÖSS başarı puanları ve tercih sıralarına uygun bir lisans programına yerleştirilir.