Galatasaray Üniversitesi’nin, Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının işbirliğini artırmaya yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus+ Değişim Programı dâhilinde başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesindeki farklı üniversitelerle anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşen Erasmus+ öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından da desteklenmektedir. Öğrencilerimiz anlaşmalı üniversitelerde eğitim alabilmekte ve staj yapabilmektedir.

GSÜ EM bölümünün Erasmus+ değişim programı kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler şu şekildedir:

  • Universite d’Angers
  • Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)
  • Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA de Lyon)
  • Universite SIGMA Clermont
  • Universite Grenoble Alpes

Erasmus+ Değişim Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin ilk başvuru kaynağı GSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasıdır. Bu sayfada programın ayrıntıları, başvuru koşulları ve yaşam koşulları hakkında pratik bilgiler ile güncel duyurular bulunmaktadır.

Erasmus+ Değişim Programı ile Üniversitemizin hareketlilik anlaşması bulunan yurtdışı bir üniversitede eğitim görmek isteyen Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin sağlaması gereken başvuru koşulları, kontenjanlar ve gerekli belgeler hakkında bilgiler her yıl Bölüm Erasmus+ Sorumlusunun teklifi ve Bölüm Başkanlığı’nın onayı Bölüm web sayfasında ve Fakülte panolarında ilan edilir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri lisans programının 7. yarıyılında yurtdışına gitmek üzere Erasmus+ Programı’na başvurabilirler. Başvurular her dönemin bahar yarıyılı içinde alınır ve neticeye kavuşturulur. Bölümün belirlemiş olduğu kriterleri sağlayan öğrenciler başvuru ön koşulunu sağlamış olurlar. Bölüm Erasmus+ Sorumlusu’na yapılan başvurularda öğrencilerin başvuru formlarını, motivasyon mektuplarını, özgeçmişlerini, transkriptlerini ve Yabancı Dil Yeterlik Sınav sonuçlarını teslim etmeleri gereklidir. Fransızca eğitim-öğretim yapan bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler mutlaka DELF B2 sınav sonuçlarını, İngilizce eğitim-öğretim yapan üniversitelere gitmek isteyenler ise TOEFL veya IELTS sınav sonuçlarını belgelemek zorundadırlar. Başka dillerde eğitim-öğretim yapan üniversiteler için Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen yeterlik sınavı sonucu dikkate alınır. Bir öğrenci başvurusunda en fazla 3 farklı üniversite seçebilir.

Erasmus+ Değişim Programı başvuruları Üniversite Erasmus+ Koordinatörü başkanlığında kurulan ve üyeleri Bölüm Erasmus+ Sorumlusu ve Bölüm temsilcileri olan beş kişilik bir komite tarafından incelenir. Komitede yer alan Bölüm temsilcileri her yıl Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler bahar yarıyılı içinde ilan edilen tarihte bu komite tarafından yabancı dilde sözlü mülakata alınır. Mülakat sınav sonucu (%25), AGNO (%50) ve Yabancı Dil Sınavı sonucu (%25) dikkate alınarak başvuran öğrencilerin başarı sıralaması oluşturulur. Öğrencilerin bölüm tercihleri ve başarı sıralamalarına göre Programına katılmaya kesin hak kazanan öğrenciler kontenjan dâhilinde seçilir ve ilan edilir. Seçilen öğrencilerin yurtdışında gidecekleri yarıyıldan önce EMLP’de aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları gereklidir. Öğrenciler gidecekleri bölümde alacakları dersleri, Bölüm Erasmus+ Sorumlusu’nun onayını alarak seçerler. Öğrencilerin yurtdışına çıkış öncesi ve geri döndüklerinde tamamlamaları gereken diğer süreçler, GSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilmektedir.