Endüstri Mühendisliği Bölümü için Çift Anadal ve Yandal Programları

Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayan Çift Anadal Programı’na (ÇAP) ilişkin esaslar Galatasaray Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır. ÇAP’a ilişkin program, kontenjan ve başvuru koşulları, Endüstri Mühendisliği ÇAP ve YAP Komisyonu’nun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ve GSÜ Senatosu’nun kararı ile ilan edilir. 

ÇAP’a kabul edilecek toplam yeni öğrenci sayısı her akademik yıl için, o programa taraf olan lisans programlarının her birinin, ilgili akademik yıla ait birinci yarıyıl öğrenci sayısının % 20’sini geçemez. ÇAP’a aday bir öğrenci, birinci anadal programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının başında programa başvurabilir. Hâlihazırda Endüstri Mühendisliği Lisans Programı için Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme Bölümleri  öğrencileri ÇAP’a başvurabilmektedir.

Tablo 1: Endüstri Mühendisliği Bölümü ÇAP kontenjanları
Bölüm Yarıyıl Kontenjan
Bilgisayar Mühendisliği 3 3
Bilgisayar Mühendisliği 5 2

Bir öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için,

  1. Kayıtlı olduğu birinci anadal programında kayıtlı olduğu süre içinde tüm zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve bunlardan başarılı bulunmuş olması,
  2. AGNO’sunun 4 üzerinden en az 3 olması ve
  3. Başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içerisinde olması gereklidir.

Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları bir başka alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlayan Yandal Programı’na (YAP) ilişkin esaslar Galatasaray Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır. YAP’a ilişkin program, kontenjan ve başvuru koşulları, Endüstri Mühendisliği ÇAP ve YAP Komisyonu’nun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ve GSÜ Senatosu’nun kararı ile ilan edilir.

Hâlihazırda Endüstri Mühendisliği Lisans Programı YAP sertifikası için Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri başvurabilmektedir. YAP kontenjanları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Endüstri Mühendisliği Bölümü YAP kontenjanları
Bölüm Kontenjan
Bilgisayar Mühendisliği 3
İşletme 5
İktisat 3
Uluslararası İlişkiler 3

Bir öğrencinin YAP’a başvurabilmesi için,

  1. Kayıtlı olduğu birinci anadal programında kayıtlı olduğu süre içinde tüm zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve bunlardan başarılı bulunmuş olması,
  2. AGNO’sunun 4 üzerinden en az 2.6 olması gereklidir.
Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri için Çift Anadal ve Yandal Programları

Endüstri Mühendisliği öğrencilerine, 

  • Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme Bölümleri ile ÇAP; 
  • Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile YAP olanağı sağlanmaktadır.