Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosunun araştırma alanları Tablo 1’de verilmiştir. Araştırma alanlarının çeşitliliği, öğrencilerin farklı alanlara yönlendirilebilmesi ve farklı alanlarda akademik çalışmaların yapılabilmesi açısından bölümün avantajlı bir konumda olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 1. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosunun araştırma alanları


Öğretim Üyesiİlgi Alanları

Y. Esra Albayrak, Prof. Dr.

İstatistik, Bulanık Mantık, Karar Analizi

Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu, Prof. Dr.

Çok Ölçütlü Karar Verme, Karar Analizi; Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Ürün Geliştirme, Sürdürülebilirlik; Dijitalleşme, Endüstri 4.0 – Teknoloji Yönetimi

Orhan Feyzioğlu, Prof. Dr.

Üretim ve Lojistik Sistemlerinin Modellenmesi, Kentsel Ulaşım Sistemleri, Endüstriyel Ekoloji ve Sürdürülebilir Mühendislik

E. Ertuğrul Karsak, Prof. Dr.

Çok Ölçütlü Karar Verme, Teknoloji Değerleme ve Seçimi, Ürün Geliştirme ve Kalite Fonksiyon Yayılımı

Temel Öncan, Prof. Dr.

Kombinatoryal Optimizasyon, Algoritma Dizaynı, Tedarik Zinciri Yönetimi

Ziya Ulukan, Prof. Dr.

Proje Yönetimi, Atık Yönetimi

S. Emre Alptekin, Doç. Dr.

Karar Destek Sistemleri, Yeni Ürün Geliştirme, Kalite Mühendisliği

Ebru Angün, Doç. Dr.

Simülasyon Optimizasyon Yöntemleri, Stokastik Programlama

Müjde Erol Genevois, Doç. Dr.

Esneklik Yönetimi, Tersine Lojistikte Atık Yönetimi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi için Yeşil Tasarım

A.Çağrı Tolga, Doç. Dr.

Yenilenebilir Enerji, Yenilik, Gerçek Opsiyonlar

M. Hakan Akyüz, Dr. Öğr. Üyesi (Doç.Dr.)

Matematiksel Modelleme Uygulamaları, Sezgisel ve Kesin Çözüm Dizgi İşlemleri, Yerleşim Teorisi, Liman Operasyonları ve Konteyner Taşımacılığı

İlke Bereketli Zafeirakopoulos, Dr. Öğr. Üyesi

Sürdürülebilir Üretim, Çevreci Ürün Geliştirme, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Çok Ölçütlü Karar Verme

M. Levent Demircan, Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik Ekonomisi, Yatırım Analizi, Proje Yönetimi

Mehtap Dursun, Doç. Dr.

Bulanık optimizasyon, Bulanık kümeler, Çok ölçütlü karar verme, Kalite fonksiyonu yayılımı, Tedarik zinciri yönetimi

Tuncay Gürbüz, Dr. Öğr. Üyesi

Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Mantık, Performans Değerlendirme

Zeynep Şener, Dr. Öğr. Üyesi

Çok Ölçütlü Karar Verme, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Bulanık Optimizasyon

Orhan İlker Başaran, Dr. Öğr. Üyesi